Het Kaasstad-Bridge-Toernooi in Alkmaar

Hoe het allemaal is begonnen

Het initiatief van het Kaasstadtoernooi werd genomen door een groepje vrienden op de terugreis van
een groot bridgetoernooi in Teneuzen.
Onder het motto: "Wat men in Terneuzen (zomertoernooi) kan, moet ook in Alkmaar kunnen".
De kaasstad commissie startte in 1965 met vijf leden die alle voorbereidende werkzaamheden moesten
doen en die in eerste instantie ook hoofdelijk garant moesten staan voor de financiële consequenties
van het toernooi.
Deze vijf leden waren: Ben Essing, Piet Stikkelman, Ton van Kleef, Flip Lambalk en Arie Bruin.
Het voor financieren was al een groot probleem, maar gelukkig waren ook het districtsbestuur Noord Holland Noord,de bridgevereniging RKABC en nog twee privé-personen bereid om borg te staan.
Deze zorgen waren over na het eerste geslaagde toernooi in 1966.
Alle voorbereidende vergaderingen vonden plaats bij de commissieleden thuis en dat is heden
ten dagen nog, steeds van toepassing.
Het bevordert de onderlinge vriendschap en betrokkenheid en is bovendien gezellig.

De huidige kaasstad -commissieleden

Even met u kennismaken:
Kees Mosch voorzitter
George Schipper secretaris
Bartho Mors toernooileider en penningmeester
Nettie Jonker technische zaken

Toernooiformule

De formule was de eerste jaren een kwalificatie op de zaterdag en daarna
op zondag de finale in drie categoriën:
de KAASSTAD-prijs, de WAAG-prijs en de BERRIE-prijs (n.b. niet Berry W.).
Deze formule van dit tweedaagse toernooi is later zodanig veranderd dat men pas
na twee dagen bridgen een eindwinnaar hadden.Wel zijn er toen verfijningen aangebracht en ging men
over naar een indeling per groep en paste men de speelschema's aan.
Ook heeft de commissie pogingen ondernomen om het viertallen op Kaasstad te promoten.
Dit heeft men twee jaar (1979 en 1980) gedaan, maar het paste eigenlijk niet in de toernooiformule
van toen .Laat staan het vele extra werk!!!
De periode die als Kaasstaddatum bekend stond was altijd rond de Pasen.
De toernooiformule (twee daags) werd na het gespeelde toernooi in 1999 veranderd in een ééndaags
toernooi welke nog steeds van kracht is.
Ook de speeldatum kwam steeds meer onder druk te staan door het vol lopen van de bridgeagenda in die periode.
Na overleg binnen de commissie heeft men besloten om het toernooi te verplaatsen naar medio januari.
De speeldag is nu altijd op een zondag en nog steeds éénmalig per jaar.

Speellokaties

Het eerste toernooi vond plaats in de Alkmaarse veilinghal (nu gesloopt).
De grootste zorg hierbij was het gezellig maken van deze hal.
Hiervoor zijn vooral veel bloemen (reeds aanwezig) uit de streek gebruikt.
Voor het derde toernooi is de commissie overgestapt naar de toenmalige LTS aan de Vondelstraat in Alkmaar.
Hier heeft men vijf jaar gespeeld.
Daarna was gedurende zestien jaar de toenmalige HTS Alkmaar aan de weg naar Bergen de gastheer.
In 1989 werd er weer overgestapt naar de LTS aan de Vondelstraat in Alkmaar.
De LTS ging in 1994 samen met het PCC (Petrus Canisius College) en dat is t/m 2005 speellocatie
van het Kaasstad Bridge Toernooi geweest.
Vanwege de problemen met de verwarming in de aula heeft de commissie besloten om uit te kijken naar een ander onderkomen.
De nieuwe lokatie voor 2006, 41e toernooi, werd "de Vest".
Een prachtige lokatie, waar we 6 jaar gespeeld hebben.
De Vest zou verbouwd worden, kaasstadcommissie had al geïnformeerd bij het AFAS-stadion.
In 2012 wordt het dus Bridgen op eredivisie-niveau in het AFAS-Stadion!
Dit is zo goed bevallen dat we in 2013 hier weer gaan spelen!
In 2014 en 2015 hebben we ook in deze locatie gespeeld.
Na vier jaar met veel bridgeplezier in het AFAS-stadion te hebben gekaart, verhuist het Kaasstadtoernooi in 2016 naar een hele mooie nieuwe speellocatie in Alkmaar, namelijk naar Wijkcentrum Overdie.
Deze locatie ligt niet ver van het verkeersplein Kooimeer en is uitstekend bereikbaar.
Deze accommodatie met mooie grote zalen staat er ook garant voor dat wij weer een kwalitatief en spannend toernooi kunnen organiseren.
Het 51ste Kaasstadtoernooi is hier goed verlopen!
Zondag 26 februari 2017, het 52ste Kaasstadtoernooi, ook weer in het wijkcentrum, Thuis in Overdie!
Het 53ste Kaasstadtoernooi, zondag 25 februari 2108, zal ook weer in het wijkcentrum , Thuis in Overdie zijn, we voelen ons er inderdaad thuis!
Ook het 54ste Kaasstadtoernooi, was op zondag 24 februari 2019 , op deze locatie.
Alweer het 55ste Kaasstadtoernooi, op zondag 23 februari 2020, ook in Thuis in Overdie!
Editie 56 - 2021 en 57 - 2022 , helaas geen live toernooi, maar op Step.

De rekenkamer

De eerste jaren werden alle spellen nog met de hand en met telmachines uitgerekend door een uitgebreide bezetting
van de rekenkamer.
Niet minder dan acht mensen waren constant bezig met het uitrekenen.
U begrijpt het al, de rekenkamer was toentertijd absoluut verboden terrein voor spelers.
In 1979 deed de computer zijn intrede en toen ging het allemaal nog sneller en meestal zonder problemen.
Als organisatie kan je niet meer zonder een computer.
Bert Sannes (onze computerman) ondersteunde ons daarbij altijd voortreffelijk tot en met het jaar 2008.
Nadat de bridgemate een aantal jaren zijn intrede heeft gedaan in de bridgewereld ging de commissie de uitdaging aan.
En werd het toernooi in 2009 de uitslag volledig verwerkt met de bridgemate.
Als commissie konden we zeer tevreden hierop terug kijken en gaan we de komende toernooien hier zeker mee door.

De sponsors

De sponsors zijn de laatste jaren heel belangrijk geworden voor allerlei toernooien
en dus ook voor het Kaasstad Bridge Toernooi.
Hiermee is de commissie in staat om de inschrijfkosten van het toernooi op een acceptabel niveau te
houden en daardoor is het toernooi voor iedereen toegankelijk.
Wij willen dan ook alle sponsors die het Kaasstad Bridge Toernooi een warm hart toedragen hiervoor heel hartelijk bedanken.
Voor 2013,2014,2015 hebben we een hoofdsponsor gevonden, namelijk Traduco uit Heerhugowaard.
Vanaf 2020 hebben we een nieuwe sponsor, het mooie lifestyle magazine Villa d’Arte !

Ko Heilig

Zondagochtend, 20 februari 2022 op de dag van de 57ste editie van het Kaasstadtoernooi,
heeft ons het zeer verdrietige bericht bereikt dat Ko Heilig is overleden.
Ko heeft vele jaren deel uitgemaakt van de Kaasstadcommissie en we
hem als iemand die het Kaasstadtoernooi een zeer warm hart toedroeg.
Met zijn ideeën en suggesties heeft hij veel aan het toernooi bijgedragen.
Ook na zijn vertrek naar Zweden is hij het ‘Kaasstad’ actief blijven volgen
en kwam ook speciaal terug naar Nederland om aan het toernooi deel te nemen.
Wij zullen hem missen en we wensen zijn vrouw Heidi,
hun kinderen en dierbaren veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

De Kaasstadcommissie