"DE CLUB VAN 100"

LEDEN KAASSTAD-BRIDGE-TOERNOOI

Dit zijn degenen die het Kaasstadtoernooi een warm hart toedragen.

De onderstaande mensen waren voor het afgelopen jaar,
of zijn voor het komende jaar, 2020, lid van de "De club van 100"
Hiervoor onze hartelijk dank!.

2020 Kees en Ellen van Gennip
2020 Ko Heilig
2020 Bartho Mors
Hier kan uw naam staan!