"DE CLUB VAN 100"

LEDEN KAASSTAD-BRIDGE-TOERNOOI

Dit zijn degenen die het Kaasstadtoernooi een warm hart toedragen.

De onderstaande mensen waren voor het afgelopen jaar,
of zijn voor het komende jaar, 2019, lid van de "De club van 100"
Hiervoor onze hartelijk dank!.

2019 BRITS86 Bridge reisorganisatie
2019 Ko Heilig
2019 Bartho Mors
2019 Kees Mosch
2019 Remco ten Hagen
Hier kan uw naam staan!